– Ta vara på svenskt lövträ!

3730

– Ta vara på svenskt lövträ. Mycket är för fint för att skickas till flis. Det säger Arne Gullander i Ulricehamn som drömmer om ett helt hus av lövträ.

arne_gullander_202Arne Gullander är skogsägare utanför Ulricehamn och driver företaget EG:s Mobilsåg tillsammans med grannen Anders Engström. De har två klingsågverk, två Logosol PH260 fyrkutterhyvlar och en Logosols torrklyv KS150.
Glädjen i att förädla är skälet till att han hyvlar mer och mer. I synnerhet lövträ i alla dess former. På planeringsstadiet finns ett fritidshus som ska bli en provkarta av allt vackert trä som skogen erbjuder. Allt lövträ är vackert, men vackrast av dem alla är sälg, ofta betraktad som en skogens ogräs.
– Det är mycket fint som går i flishögen eller som massaved, säger Arne.
Hans ambition är att trappa ned arbetet i skogen och ägna sig mer åt att hyvla och snickra. Som mången annan småskalig träförädlare väljer han att trappa ned inför pension genom att gå över till annat och mer intressant arbete.
– Dessutom finns det efterfrågan på lövträ, särkilt när man kan förädla det själv. Skogsbolagen säger att de vill ha mer, men sedan är de inte intresserade av mindre poster, säger Arne Gullander.
Summering: Förena nytta med nöje och förädla svenska lövträd.

Logosol PH260
Ibland kan det vara ett stort steg att starta sin egen verksamhet, men ibland är steget ganska litet. Med en PH260 profilhyvel i garaget har du allt du behöver för att komma igång med en lönsam och eftertraktad produktion.
Klyvsåg KS150
Med en klyvsåg får du virke i exakt de dimensioner du önskar. Klyvsåg KS150 ger snabbt och enkelt ett resultat med hög precision och du klarar hela jobbet på egen hand.