Renovering av 1800-tals hus – Byggprojekt – Kategori livstidsprojekt Hedersomnämnande

8903

Erik och Ida är ett par i 22-års-åldern som renoverar sitt drömhus tillsammans. När de köpte den gamla skolan i Broby hade huset stått tomt i över 10 år och behovet av renovering var stort. Skolan är byggd i timmer 1883. En skolsal i plank tillkom i början av 1900-talet. Paret har inte bråttom och vill behålla den gamla stilen. De bor redan i ett hus i närheten och därför kan arbetet ta sin tid. Till hjälp har de bland annat en Logosolhyvel DH410 som används för att hyvla fram originalprofiler. I somras kunde Ida öppna skolan för sommarcafé och det finns även planer på en gårdsbutik.

Inskickat av Erik Lindh och Ida Lundgren, Broby

Följ projektet här: brobyskola.wordpress.com

Logosol DH410
Med DH410 får du samma resultat som i den fyrsidiga PH260, men skillnaden är att DH410 arbetar med två kuttrar istället för fyra. För fyrsidig hyvling körs ämnet två gånger genom maskinen medan planhyvling och tvåsidig hyvling görs i ett moment.