Plansteg, blocksteg och vangstycken

7866

Vad är plansteg och stegnos och hur räknar man egentligen ut ett stegförhållande? Här kommer en liten ordlista med de termer som är mest förekommande vid konstruktion av trappor.

oak_stairs_202_0
En serie hophängande trappsteg mellan två vilplan kallas trapplopp.

En trappa består av två eller flera plansteg som ofta sitter fast i vangstycken. De lodräta delarna mellan planstegen kallas sättsteg. Förhållandet mellan steghöjden och stegdjupet kan beräknas med formeln: 2*steghöjden + stegdjupet = 600 till 650 mm. Exempelvis 2*160+300=620 mm.

Några begrepp

Blocksteg: det nedersta plansteget
Fingeravstånd: avståndet mellan handledaren och väggen
Första steget: det plansteg som är längst ned
Handledare: handstöd vid sidan om trappan eller vid trapplan.
Huvudfrihöjd: avståndet från trappan till närmaste konstruktionen ovanför.
Plansteg: den horisontella del av trappan man kliver på.
Räcke: räcket som följer trappstegen kallas för stigande räcke.
Stegbredd: horisontellt mått mellan vangstyckena.
Stegdjup: horisontella mellan två närmaste planstegs framkant.
Stegförhållande: steghöjden dividerat med stegdjupet
Steghöjd: det vertikala avståndet mellan två närmaste planstegs ytor man kliver på.
Stegnos: framkanten på plansteget.
Stegsprång: plasteget som är framför sättsteget.
Stegsockel: sockel mot vägg som sitter mot översidan av trappsteget.
Sättsteg: vertikala främre delen av trappsteget.
Slutsteg: översta sista steget horisontellt med golvnivån.
Trappbredd: totala bredden av trappan
Trapplopp: trappsteg i följd mellan två nivåer utan avbrott.
Trapplan: avsatts dit trappan leder.
Trapplöp: gångriktningar i trappan.
Vagnstycke: sidostycke av trappkonstruktionen.