Barnen får nya skolbänkar av träd som deras föräldrar planterade

2493

Med två sågverk från Logosol i bagaget reste Bertil och Ingrid Johansson till Burkina Faso i västra Afrika för att starta bygget av ett sjukhus.
–Till viss del ska vi använda skog som planterades på 1970-talet och som vi nu kan såga själva, säger Bertil.

Han och Ingrid reser till Burkina Faso ett par gånger om året. De flyttade dit första gången 1977 med sina två små barn för att arbeta för en lokal kyrka. Vid sidan av kyrkan ägnade de sig åt socialt arbete. Ingrid är läkare och var frivilligt på ett sjukhus, Bertil blev indragen i två stora katastrofinsatser.
– Vi kom snart underfund med att det är bättre att ge folk utbildning än mat som är slut dagen efter, säger Bertil.
Därför utvidgades kyrkans utbildning av pastorer med en jordbruksutbildning. En av de första åtgärderna var att plantera den skog som nu ska börja avverkas. För ändamålet har man en Solosåg M7 och en Timmerjigg, som anlände till Burkina Faso våren 2008. Solosågen är idag i full drift och används för att tillverka material till skolbänkar.
Nästa projekt är att tillverka innertak till det blivande sjukhuset. Att bygga hela sjukhuset av trä är tyvärr inte möjligt, vilket Bertil fick erfara när han tog med sig en garderob från Sverige. Efter några månader hade termiterna ätit upp den. Allt trä måste behandlas och kan inte användas i bärande konstruktioner.
Det nya sjukhuset i Burkina Faso kommer att ha 100 platser. 25 hektar mark finns, skogen för bygget likaså och nu två sågverk från Logosol.

afrika_sagverk_202_0

bertil_johansson_afrika_0

skola_solosag_202

Solosåg M8
Om du inte sågat förut är M8 det perfekta alternativet. Du kommer igång snabbt och en Solosåg är verkligen enkelt att använda. Redan första dagen kommer du att ha producerat en rejäl stapel med plank och brädor.
Big Mill System
Big Mill Systemet är ett genomtänkt program av beslag, linjaler, stag, och andra tillbehör som gör det möjligt att bygga ut och anpassa sågutrustningen så att den passar just dig och dina behov.