Kent Woodland Employment Scheme (KWES) är ett utbildningsprogram i Storbritannien som hjälper både människor och skog. Med ett bandsågverk från Logosol i maskinparken tar organisationen första steget för att bli självförsörjande. Tanken är att sälja egensågade trävaror av hög kvalité.

KWES erbjuder 3-åriga lärlingsplatser till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetslivsträningen sker till stor del i Storbritanniens äldsta skogar. Det handlar om unika miljöer av stor betydelse för djur och natur som idag ofta saknar skydd mot avverkning.

Organisationen verkar för att bevara de skogsområden som finns kvar genom att utbilda sina lärlingar och sprida kunskap genom nära samarbete med markägare.

För närvarande är KWES beroende av bidrag och välgörenhet, men organisatonen siktar på att bli självförsörjande och där spelar bandsågverket från Logosol en viktig roll. Med den nyinköpta LumberPro HD36 ska lärlingarna producera träprodukter för försäljning som en del i sin utbildning. Bandsågen är perfekt för verksamheten eftersom den är enkel och säker att använda och klarar övergrovt utan problem.

KWES startades under 2013 och har idag över 20 lärligsplatser. Utbildningen utformas av Royal Forest Society (RFS) och ger goda förutsättningar på arbetsmarknaden. Läs mer på deras hemsida: www.kwes.org.uk

LumberPro HD36
Logosol LumberPro HD36 är en stockbandsåg som har alla de fördelar som du annars hittar på betydligt större och dyrare bandsågverk. Stockbandsågen gör vad du förväntar dig av den, och den gör det tyst och elegant.