0611-182 85 LOGOSOLs webbplats En sida från LOGOSOL för dig med träintresse!

_M5B1973A

FLER ARTIKLAR

”Utan ett eget kedjesågverk hade projekten på gården inte blivit gjorda!”

Phil Norvold i Wyoming, USA, har flitigt använt sitt sågverk från Logosol hemma på gården. Det har bland annat resulterat i en vildmarksstuga och...

Klyver virket med Solohyveln

Torka virke snabbt & lätt

Tystnad, tagning, sågning!