Sågutrustningen från Sverige har blivit ett viktigt verktyg för att ge barnen i afrikanska Tchad en bättre skolmiljö. 600 skolbänkar har det blivit hittills och metallstommar står klara för ytterligare tusen bänkar.

Zakouma nationalpark i Tchad arbetar inte bara för att skapa en bättre framtid för Afrikas vilda djur. Parken verkar även för att utveckla regionens byskolor. För några år sedan beställdes en Big Mill Basic. Nu har utrustningen kompletterats med en egenbyggd sågställning för att såga virke till skolbänkar.

Många skolor i området har inte sittplatser så att det räcker till alla, något som parken vill ändra på. När barnen inte längre behöver sitta på golvet förbättras skolmiljön och barnen får lättare att lära sig läsa och skriva.

Över 600 skolbänkar har hittills byggts i projektet. Virket kommer från neem (azadirachta indica), ett träd inom mahognyfamiljen. Träden växte kring parkens huvudkontor och behövde tas ned. Virket är tåligt mot termiter och passar därför extra bra som skolbänkar ute i byarna.

Big Mill System
Big Mill Systemet är ett genomtänkt program av beslag, linjaler, stag, och andra tillbehör som gör det möjligt att bygga ut och anpassa sågutrustningen så att den passar just dig och dina behov.