På fritidsförvaltningen i Vallentuna kommun sprudlar kreativiteten. Marie Mattson och Johan Karlsson ansvarar för kommunens fritidsanläggningar.

– Efter en storm hade vi en massa stormfällen liggande och vi ville använda dem. En arbetskamrat har ett kedjesågverk från Logosol så vi började använda den för att göra plank.
Planken blev till soffor och bänkar runt om på vandringslederna och elljusspåret i och i närheten av Roslagsleden som går genom kommunen.
– Vi gillade hur enkelt det var att använda sågverket, så vi köpte ett eget till vår förvaltning! Det sågverket går varmt i olika byggprojekt.