0611-182 85 LOGOSOLs webbplats En sida från LOGOSOL för dig med träintresse!

Klas_Bengtsson_202

FLER ARTIKLAR

Från stock till björkpanel

Olav Sve har byggt upp en effektiv produktionslinje och tror på en framtid som småskalig träförädlare. Första hyvelmaskinen köpte han 2004, ett sågverk fanns...

Kopparspik mot röta?